Skip to main content

Ko wai mātou

Nau mai, haere mai

Nau mai, haere mai

We offer a wide array of services aimed at simplifying your life

Exclusive Design

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Visual Builder

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Powerful Tools

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Quick Importer

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit.

Tihei Rangitāne!

E koro mā, e kui mā i te pō, moe mai rā ki roto i te Wāhi Ngaro. Tēnei rā ā koutou mokopuna te tangi atu nei, te haku atu nei, te mōteatea atu nei ki a koutou. Tēnei rā mātau te whāriki atu nei i ngā kōrero, i ngā whakapapa, i ngā mahere whenua, me ngā whakaahua e pā ana ki tō tātau Rangitānetanga, e pā ana hoki ki ā tātau kerēme ki te Karauna. Ka tāia ēnei āhuatanga ki ēnei pukapuka e rima nei, hei titiro, hei akoako, hei tuku iho mā ā koutou mokopuna ki roto i ngā whakatipuranga kei te heke mai. E rārangi mai nei ko ngā kerēme a Rangitāne, e whakaatu ana i ngā hara i pā mai ki a tāua me ngā mamae hoki.

Kei konei hoki ngā kōrero tautoko a ō mātau roia e whakamārama haere ana i ngā kerēme nei, ngā whakahokinga kōrero a te Karauna, me te whakawhāititanga mai o ngā take matua i kitea e Te Rōpū Whakamana i te Tiriti o Waitangi. Kei konei ā tāua kōrero tuku iho, whakapapa hoki me ngā kōrero a ngā kaumātua mō ō rātau ohinga me ā rātau mahinga nui. Hei muri mai, ko ngā kōrero a ngā tohunga e pā ana ki te taiao, ki te matauranga, ki ngā marae me ngā hapū o Rangitāne, e pā ana hoki ki te pēhinga o te ingoa o Rangitāne me tōna aranga ake. Ka mutu, kei te pukapuka whakamutunga ko ngā kōrero mō ngā honohononga o Rangitāne ki ōna hapū, ki ōna whenua, ki ōna wāhi tapu. He taonga ēnei kōrero ka tukuna ki ngā whakatipuranga. E hika mā, hapaitia, puritia, tukuna hei mana motuhake mō tāua. Rangitāne, tū mai rā. Tū mai rā, Rangitāne.

Tihei Rangitāne!

To our koroua and kuia, we greet you and wish you sound rest in the afterworld. We are your grandchildren, and we remember and celebrate your legacy. We have set forth our kōrero, our whakapapa, and maps and photographs that reflect our Rangitānetanga, as it relates to our claims against the Crown. We have published this information here so that your descendants can learn and transmit our Rangitānetanga for generations to come. We have set out our claims against the Crown, as an expression of the injustices and pain that we experienced.

We have presented the supporting information prepared by our lawyers to explain our claims, the responses made by the Crown, and the deliberations of the Waitangi Tribunal. We have also included our traditional kōrero and whakapapa, and the recollections of our kaumātua about the experiences of their youth. Following that, there is expert testimony about environmental issues, education, our marae and hapū, the suppression of our identity as Rangitāne and its re-emergence. Finally, there is information about the relationships of Rangitāne with our hapū, with our whenua and with our wāhi tapu. These are taonga which can be passed on to our descendants. To them, we commend these treasures, and we encourage them to embrace and uphold them as part of our mana motuhake. Rangitāne, tū mai rā. Tū mai rā, Rangitāne.