Skip to main content

Our Waiata

RANGITĀNE TANGATA RAU

UPOKO KI RUNGA

WHAKAEWA-I-TE-RANGI

NAU MAI E TAMA


RANGITĀNE TANGATA RAU

Rangitāne tangata rau
Rangitāne-nui-a-rangi
Tini whetū ki te rangi
Ko Rangitāne ki te whenua
Ko Rangitāne ki te whenua
Ka haere i te ara
He tini mano e
Ka haere ki te riri
He mano ki te ara haere ai
He mano ki te ara haere ai
Te Tapere nui o Whātonga
Tamaki Wairarapa e
Anei ngā uri
Ko Rangitāne te tupuna e
Ko Rangitāne te tupuna e
Te Tapere nui o Whātonga
Tamaki Wairarapa e Hi!

UPOKO KI RUNGA!

Nā Jeremy Tātere MacLeod

Rangitāne! Upoko ki runga!
Rangitāne! Upoko ki runga!
Kia mau ki tō mana tuku iho!
Puritia kia ita, ita mau tonu ē! I ā haha!
Me tahu te ahi kia whitawhita ai ngā ngārehu,
Kia kongange, kia pūkauri! I ā haha!
Tēnei a Rangitāne tini mano, e haere nei! Ana!
Tini mano e haere nei, ana! Ana! Ana, hī!


Oriori mo Whakaewa-i-te-rangi

Uiui noa au e hine ko wai tō ingoa
I kawea ai koe e ō matua ki te wai tū ai
Māku e tapa atu i te ingoa ō tō tupuna
Whakaewa-i-te-rangi e hine.
Noho mai e hine i roto i te whare Taiwhetuki
I te whare nō tuarangi ka patua e Tane
Hei topetope i ana toko,
I a Toko-huri-nuku, i a Toko-huri-rangi,
I a Rakau-tuke, i a Rakau-koki, nga toko e hine.
I tokona ai te rangi runga nei.
Rere te maramara o Te Awhiorangi,
Ko te toki tēnā i topetopea ai ngā ngaru.
Ki te tangata nā wai rā e
Mau e ki atu, nā te Kahui Pou.
Na Pou-titi, nā Pou-tahae na Pou-korero
Na Kahu-taringa i tiki ki roto o Wharekura e hine e

NAU MAI E TAMA

Nāu mai e tama, kia mihi atu au;
I haramai rā koe i te kunenga mai o te tangata
I roto i te āhuru mōwai, ka taka te pae o Huaki-pouri;
Ko te whare hangahanga tēnā a Tane-nui-a-rangi
I te one i kura-waka, i tātāia ai te Puhi-ariki,
Te Hiringa-matua, te Hiringa-tipua, te Hiringa-tawhito-rangi;
Ka karapinepine te pūtoto ki roto te whare wahiawa
Ka whakawhetū tama i a ia,
Ka riro mai a Rua-i-te-pukenga, a Rua-i-te horahora;
Ka hōkai tama i a ia, koia hōkai Rauru-nui,
Hōkai Rauru-whiwhia, hōkai Rauru maruaitu,
Ka mārō tama i te ara namunamu ki taiao;
Ka kōkiri tama i a ia ki te aotūroa,
E tama, ē ī!

Haramai, e tama, whakaputa i a koe
Ki runga te tūranga mātua
Mārama te ata i Uru-rangi,
Mārama te ata i Taketake-nui-o-rangi,
Ka whakawhenua ngā Hiringa i konei, e tama!
Haramai, e mau tō ringa ki te kete tuauri,
Ki te kete tuatea, ki te kete aronui,
I pikitia e Tane-nui-a-rangi i te ara tauwhāiti,
I te Pu-motomoto o Tikitiki-o-rangi.
I karangatia e Tane-nui-a-rangi ki a Huru-tea-a-rangi,
I noho i a Tonganui-kaea, nāna ko Parawera-nui,
Ka noho i a Tawhiri-matea, ka tukua mai tana whānau,
Titi-parauri, Titi-matanga-nui, Titi-mata-kaka;
Ka tangi mai te hau mapu, ka tangi mai te rorohau,
Ka eketia ngā rangi ngahuru mā rua i konei,
E tama ē ī!

Haramai, e tama, i te ara ka takoto i a Tane-matua;
Kia whakangungua koe ngā rākau matarua nā Tu-mata-uenga;
Ko ngā rākau tēnā i patua ai Tino o Whiro i Te Paerangi
Ka heke i Taheke-roa, koia e kume nei ki te pō tangotango,
Ki te pō whāwhā o Whakarua-i-moko, e ngunguru rā I Rarohenga,
Ka waiho nei hei hoariri mō Tini o Tane-matua I te aotūroa.
I konei, e tama, ka whakamau atu ki te Pito-uru-rangi,
Kia Tu-mata-kaka, kia Tu-mata-tawera,
Kia Tu-mata-huki, kia Tu-mata-rauwiri,
Hei whakamau i te pona whakahoro kai nā Hine-ti-tama,
Ka waiho nei hei tohu ki a Tane-matua,
Ka whakaoti te pūmanawa o Tane i konei,
E tama, ē ī!